Quyền lợi Văn phòng đại diện Symcar

Quyền lợi Văn phòng đại diện Symcar

Văn phòng đại diện

         Nhằm thúc đẩy nhanh quá trình phát triển Chuỗi kinh doanh Symcar, BLĐ quyết định chiến lược xây dựng các văn phòng đại diện khắp các tỉnh thành và các quận trực thuộc Hà Nội, TP Hồ Chí Minh.

Điều kiện

         Đầu tư mua 300.000.000đ cổ phần với giá ưu đãi 10.000đ/cp (số cổ phần này trong 18 tháng không được phép bán hoặc chuyển nhượng)

         Số lượng thành viên tối thiểu: 05 thành viên

        Chưa có Văn phòng Symcar nào tại địa phương đó

Quyền lợi văn phòng

         Đối với các cơ sở 100% vốn do Symcar đầu tư trên địa bàn quản lý văn phòng được hưởng như sau:

 • 03 cơ sở đầu tiên: Hưởng 10% lợi nhuận
 • Từ cơ sở thứ 4 đến 10: Hường 6% lợi nhuận
 • Từ cơ sở thứ 11 trở đi: Hưởng 2% lợi nhuận

        Đối với các cơ sở 50% vốn Symcar và 50% vốn hợp tác Văn phòng được hưởng như sau:

 • 03 cơ sở đầu tiên: Hưởng 5% lợi nhuận
 • Từ cơ sở thứ 4 đến 10: Hường 3% lợi nhuận
 • Từ cơ sở thứ 11 trở đi: Hưởng 1% lợi nhuận

        Đối với các hợp đồng nhượng quyền thành công trên địa bàn quản lý văn phòng được hưởng như sau:

 • Đơn vị nhượng quyền trực tiếp do văn phòng giới thiệu: 10% lợi nhuận nhượng quyền
 • Đơn vị nhượng quyền gián tiếp do bộ phận khác giới thiệu: 3% lợi nhuận nhượng quyền
 • Văn phòng giới thiệu thành công hợp đồng nhượng quyền ngoài địa bàn quản lý: 7% lợi nhuận nhượng quyền.

        Chia sẻ cổ phần và các gói đầu tư

 • Hoa hồng Văn phòng: 11% tổng doanh số trong đó:
  • 8% hoa hồng trực tiếp
  • 3% hoa hồng chuyển đổi sang cổ phần (hoa hồng chuyển đổi chỉ được phép chuyển nhượng khi văn phòng đạt đủ chu kỳ 18 tháng)
  • Hưởng các hoa hồng khác theo quy định tại từng thời điểm
  • Hỗ trợ kinh phí duy trì văn phòng
   • 5.000.000đ/tháng trong 18 tháng
  • Hỗ chợ chi phí bảng biển, khai trương
   • Hỗ trợ không quá 10 triệu đồng
 1. Trách nhiệm và nghĩa vụ của Văn phòng
  • Văn phòng được coi như một doanh nghiệp hoạt động độc lập dưới sự giám sát và quy định của Tổng công ty CP Symcar.
  • Văn Phòng có trách nhiệm thực hiện mọi hoạt động kinh doanh được giao như:
   • Tìm kiếm khách hàng mua cổ phần;
   • Tìm kiếm đối tác nhượng quyền;
   • Tìm kiếm khách hàng cho các cơ sở;
   • Kinh doanh các sản phẩm của công ty;
   • Tìm kiếm đối tác hợp tác kinh doanh;
   • Họp và có báo cáo định kỳ về hoạt động kinh doanh;
   • Và các công việc được giao khác do Tổng công ty Symcar chỉ đạo.
   • Văn phòng không được phép kinh doanh các sản phẩm khác ngoài quy định Symcar.

Bạn muốn hợp tác mở văn phòng symcar?

hãy liên hệ với chúng tôi

Cộng tác viên Symcar

Cộng tác viên Symcar

Cộng tác viên (vip)

Trong chiến dịch phát triển kinh doanh, Symcar sẽ dựa vào các nhà đầu tư để tìm kiếm thêm các đối tác mới và chi trả Hoa hồng dựa trên thành tích đạt được. Những thành viên này gọi chung là “Cộng tác viên” hay “VIP”

Có 04 cấp bậc dựa gồm: Member – VIP 1 – VIP 2 – VIP 3

 

MEMBER

 • Điều kiện: Đăng ký thành viên
 • Quyền lợi: Được quyền xây dựng phát triển cộng đồng theo quy định hệ thống Affiliate của Symcar và hưởng các quyền lợi dựa trên cộng đồng tạo ra như sau:

       Hoa hồng

 • Đầu tư cổ phần
 • Hoa hồng trực tiếp: 6% (hoa hồng tích lũy)
 • Hoa hồng gián tiếp: 0%
 • Đầu tư ngắn hạn
 • Hoa hồng trực tiếp: 5% (hoa hồng tích lũy)
 • Hoa hồng gián tiếp: 0%
 • Sản phẩm, dịch vụ, nhượng quyền…
 • Hoa hồng trực tiếp: tùy theo cơ chế từng thời điểm
 • Hoa hồng tích lũy: là hoa hồng không được rút bằng tiền mặt và chỉ có giá trị quy đổi ra cổ phần nhằm giúp các thành viên tích góp đủ điều kiện VIP

        Thưởng

        Tùy theo từng giai đoạn công ty sẽ có các phần thưởng tương ứng

VIP 1

 • Điều kiện: 10.000.000đ (mua cổ phần Symcar)
 • Quyền lợi:

         Được cấp mã giới thiệu nhằm xây dựng phát triển cộng đồng theo quy định hệ thống Affiliate của Symcar và hưởng các quyền lợi dựa trên cộng đồng tạo ra như sau:

         Hoa hồng

 • Đầu tư cổ phần
 • Hoa hồng trực tiếp: 6% tiền mặt
 • Hoa hồng gián tiếp: 0% tiền mặt
 • Đầu tư ngắn hạn
 • Hoa hồng trực tiếp: 5% tiền mặt
 • Hoa hồng gián tiếp: 0% tiền mặt
 • Sản phẩm, dịch vụ, nhượng quyền…
 • Hoa hồng trực tiếp: tùy theo cơ chế từng thời điểm

        Thưởng

        Tùy theo từng giai đoạn công ty sẽ có các phần thưởng tương ứng

VIP 2

 • Điều kiện: 20.000.000đ (mua cổ phần Symcar)
 • Quyền lợi:

          Được cấp mã giới thiệu nhằm xây dựng phát triển cộng đồng theo quy định hệ thống Affiliate của Symcar và hưởng các quyền lợi dựa trên cộng đồng tạo ra như sau:

          Hoa Hồng

 • Đầu tư cổ phần
 • Hoa hồng trực tiếp: 8% tiền mặt
 • Hoa hồng gián tiếp: 6% tiền mặt
 • Đầu tư ngắn hạn
 • Hoa hồng trực tiếp: 6% tiền mặt
 • Hoa hồng gián tiếp: 2% tiền mặt
 • Sản phẩm, dịch vụ, nhượng quyền…
 • Hoa hồng trực tiếp: tùy theo cơ chế từng thời điểm

          Thưởng

         Tùy theo từng giai đoạn công ty sẽ có các phần thưởng tương ứng

VIP 3

 • Điều kiện: 100.000.000đ (mua cổ phần Symcar)
 • Quyền lợi:

          Được cấp mã giới thiệu nhằm xây dựng phát triển cộng đồng theo quy định hệ thống Affiliate của Symcar và hưởng các quyền lợi dựa trên cộng đồng tạo ra như sau:

          Hoa hồng

 • Đầu tư cổ phần
 • Hoa hồng trực tiếp: 8% tiền mặt
 • Hoa hồng gián tiếp: 6% tiền mặt
 • Đầu tư ngắn hạn
 • Hoa hồng trực tiếp: 6% tiền mặt
 • Hoa hồng gián tiếp: 2% tiền mặt
 • Sản phẩm, dịch vụ, nhượng quyền…
 • Hoa hồng trực tiếp: tùy theo cơ chế từng thời điểm

         Hoa hồng phát triển

 • Hoa hồng: 2%/tổng doanh số nhóm (không bao gồm doanh số nhánh tách)

          Hoa hồng thu nhập thụ động

 • Hoa hồng: 10%/thu nhập nhánh tách

         Thưởng tháng

 • Thưởng dựa trên doanh số cổ phần trực tiếp theo tháng

NỘI DUNG

200tr/tháng

500tr/tháng

1 tỷ/tháng

2 tỷ/tháng

5 tỷ/tháng

Tiền mặt

1%

2%

3%

4%

5%

SCP

1%

2%

3%

4%

5%

 • Ghi chú
 • Hàng tháng Công ty sẽ tổng kết doanh số và dựa vào bảng trên để thưởng thêm cho VIP 3.
 • Tiền mặt: là tin Việt Nam đồng
 • SCP: là tiền khóa (chỉ có thể sử dụng để mua cổ phần hoặc dùng dịch vụ)
 • Nhánh tách: là những thành viên cũng đạt đủ điều kiện lên VIP 3

Bạn muốn trơ thành vip symcar?

hãy liên hệ với chúng tôi

Nhân viên kinh doanh

Cơ chế nhân viên kinh doanh

        Nhân viên kinh doanh Symcar là các nhân sự làm việc dưới quyền quản lý và điều hành trực tiếp của Ban lãnh đạo và được phân chia thành 03 cấp bậc gồm: Nhân viên, Tổ trưởng, Trưởng phòng

I - Nhân viên

     1 – Nhân viên học việc

 • Thời gian học việc: 02 tuần (không lương) có thể nhanh hoặc chậm tùy vào thực tế.
 • Có thể chủ động xin được tính thời gian tính lương bất cứ khi nào thấy đủ khả năng.
 • Doanh số tạo ra trong thời gian thử việc sẽ được cộng cho thành tích tháng thử việc đầu tiên.

     2 – Nhân viên thử việc

 • Thời gian thử việc: 02 tháng
 • Đánh giá kết quả của tổ trưởng KD

       Quyền lợi

 • Ký hợp đồng lao động thử việc.
 • Hưởng lương: 3.000.000đ/tháng.
 • Hưởng hoa hồng: 5% doanh số cá nhân.

       Quy định:

 • Giờ giấc làm việc: 8h00-11h30 sáng , 14h00-17h30 từ thứ 2 đến thứ 7 trong tuần.
 • (Yêu cầu khi vắng mặt tại công ty có báo cáo với tổ trưởng Upline của mình)
 • Số khách hàng tối thiểu đưa đến công ty: 15 người/ tháng.
 • Doanh số bán hàng 50.000.000đ/tháng.
 • Tuân thủ các nguyên tắc ứng xử của doanh nghiệp.
 • Học các khóa học về sản phẩm doanh nghiệp.
 • Chia sẻ cho khách hàng đúng, chính xác về sản phẩm.
 • Báo cáo, trao đổi công việc hàng ngày với tổ trưởng

         Nhiệm Vụ :

 • Lên danh sách khách hàng
 • Mời khách
 • Đào tạo theo lịch của công ty
 • Các công việc chung được cấp trên giao cho
 • Báo cáo hoàn thành

       3 – Nhân viên chính thức

        Quyền lợi

 • Ký hợp đồng lao động chính thức.
 • Hưởng lương: 5.000.000đ/tháng.
 • Hưởng hoa hồng: 8% doanh số cá nhân.
 • Được hưởng các thu nhập khác tùy từng thời điểm: Thưởng, du lịch, lễ tết…

        Quy định:

 • Giờ giấc làm việc: 8h00-11h30 sáng , 14h00-17h30 từ thứ 2 đến thứ 7 trong tuần.
 • Doanh số bán hàng 100.000.000đ/tháng.
 • Tuân thủ các nguyên tắc ứng xử của doanh nghiệp.
 • Học các khóa học về sản phẩm doanh nghiệp.
 • Chia sẻ cho khách hàng đúng, chính xác về sản phẩm.
 • Chịu sự điều hành, giám sát của tổ trưởng, trưởng phòng.

        Nhiệm Vụ :

 • Lên danh sách khách hàng
 • Mời khách
 • Đào tạo theo lịch của công ty
 • Các công việc chung được cấp trên giao cho
 • Báo cáo hoàn thành
 • Hỗ trợ tổ trưởng trong vấn đề tuyển dụng

II - Tổ trưởng

      Quyền lợi

 • Được quyền tuyển dụng nhân viên cho tổ mình.
 • Hưởng lương: 6.000.000đ/tháng.
 • Hoa hồng: 8% doanh số cá nhân.
 • Hoa hồng nhóm: 1% toàn bộ doanh số nhóm trực tiếp quản lý, không bao gồm các thành viên đã trở thành tổ trưởng (rời nhóm)
 • Hoa hồng hỗ trợ: 0,5% trên doanh số nhóm tách (là các thành viên đã trở thành tổ trưởng)
 • Được hưởng các thu nhập khác tùy từng thời điểm: Thưởng, du lịch, lễ tết…

       Quy định:

 • Giờ giấc làm việc: 8h00-11h30 sáng , 14h00-17h30 từ thứ 2 đến thứ 7 trong tuần.
 • Quản lý toàn bộ các thành viên trong tổ.
 • Doanh số bán hàng: 150.000.000đ/tháng.
 • Doanh số nhóm: 300.000.000đ/tháng.
 • Tuân thủ các nguyên tắc ứng sử của doanh nghiệp.
 • Học các khóa học về sản phẩm doanh nghiệp.
 • Chia sẻ cho khách hàng đúng, chính xác về sản phẩm.
 • Đào tạo hàng tuần với các thành viên tổ mình hoặc theo yêu cầu của Công ty.
 • Họp tổ ( 1 tuần / lần ) , lên kế hoạch và bám sát kế hoạch kinh doanh của tổ
 • Báo cáo hàng tuần về hoạt động của tổ cho trưởng phòng.
 • Đánh giá nhân sự trước 30 hàng tháng báo cáo trưởng phòng kinh doanh
 • Chịu mọi trách nhiệm về hoạt động của tổ mình

III - Trưởng phòng kinh doanh

        Trưởng phòng kinh doanh là người điều phối tất cả các hoạt động của Phòng kinh doanh

        Quyền lợi

 • Được quyền tuyển dụng nhân viên cho phòng.
 • Hưởng lương: 10.000.000đ/tháng.
 • Hoa hồng: 8% doanh số cá nhân.
 • Hoa hồng quản lý: 1% toàn bộ doanh số phòng
 • Được hưởng các thu nhập khác tùy từng thời điểm: Thưởng, du lịch, lễ tết…

       Quy định:

 • Giờ giấc làm việc: 8h00-11h30 sáng , 14h00-17h30 từ thứ 2 đến thứ 7 trong tuần.
 • Quản lý toàn bộ các thành viên trong tổ.
 • Doanh số bán hàng: 200.000.000đ/tháng.
 • Doanh số nhóm: 1.000.000.000đ/tháng
 • Tuân thủ các nguyên tắc ứng xử của doanh nghiệp.
 • Học các khóa học về sản phẩm doanh nghiệp.
 • Chia sẻ cho khách hàng đúng, chính xác về sản phẩm.
 • Đào tạo hàng tuần với các thành viên tổ mình hoặc theo yêu cầu của Công ty.
 • Họp phòng Kinh Doanh (Tối thiểu 15 ngày/lần)
 • Lên kế hoạch kinh doanh cho phòng
 • Đánh giá nhân sự trước 30 hàng tháng chuyển bộ phận nhân- sự kế toán
 • Báo cáo hàng tuần về hoạt động của phòng cho BGD
 • Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác

       Quyền lợi gia tăng khác

 • Hưởng 1%/Tổng doanh số nếu trực tiếp tạo ra Văn Phòng đại diện (chỉ được hưởng khi còn là nhân sự của doanh nghiệp, và sẽ ngưng hưởng khi thôi việc)

Bạn muốn ứng tuyển?

hãy liên hệ với chúng tôi

B29.win | Cổng game Bom Tấn Hội Tụ tải b29

B29 - Cổng Game Quốc Tế - Tải Game B29.Win