Cộng tác viên Symcar

Cộng tác viên (vip)

Trong chiến dịch phát triển kinh doanh, Symcar sẽ dựa vào các nhà đầu tư để tìm kiếm thêm các đối tác mới và chi trả Hoa hồng dựa trên thành tích đạt được. Những thành viên này gọi chung là “Cộng tác viên” hay “VIP”

Có 04 cấp bậc dựa gồm: Member – VIP 1 – VIP 2 – VIP 3

 

MEMBER

 • Điều kiện: Đăng ký thành viên
 • Quyền lợi: Được quyền xây dựng phát triển cộng đồng theo quy định hệ thống Affiliate của Symcar và hưởng các quyền lợi dựa trên cộng đồng tạo ra như sau:

       Hoa hồng

 • Đầu tư cổ phần
 • Hoa hồng trực tiếp: 6% (hoa hồng tích lũy)
 • Hoa hồng gián tiếp: 0%
 • Đầu tư ngắn hạn
 • Hoa hồng trực tiếp: 5% (hoa hồng tích lũy)
 • Hoa hồng gián tiếp: 0%
 • Sản phẩm, dịch vụ, nhượng quyền…
 • Hoa hồng trực tiếp: tùy theo cơ chế từng thời điểm
 • Hoa hồng tích lũy: là hoa hồng không được rút bằng tiền mặt và chỉ có giá trị quy đổi ra cổ phần nhằm giúp các thành viên tích góp đủ điều kiện VIP

        Thưởng

        Tùy theo từng giai đoạn công ty sẽ có các phần thưởng tương ứng

VIP 1

 • Điều kiện: 10.000.000đ (mua cổ phần Symcar)
 • Quyền lợi:

         Được cấp mã giới thiệu nhằm xây dựng phát triển cộng đồng theo quy định hệ thống Affiliate của Symcar và hưởng các quyền lợi dựa trên cộng đồng tạo ra như sau:

         Hoa hồng

 • Đầu tư cổ phần
 • Hoa hồng trực tiếp: 6% tiền mặt
 • Hoa hồng gián tiếp: 0% tiền mặt
 • Đầu tư ngắn hạn
 • Hoa hồng trực tiếp: 5% tiền mặt
 • Hoa hồng gián tiếp: 0% tiền mặt
 • Sản phẩm, dịch vụ, nhượng quyền…
 • Hoa hồng trực tiếp: tùy theo cơ chế từng thời điểm

        Thưởng

        Tùy theo từng giai đoạn công ty sẽ có các phần thưởng tương ứng

VIP 2

 • Điều kiện: 20.000.000đ (mua cổ phần Symcar)
 • Quyền lợi:

          Được cấp mã giới thiệu nhằm xây dựng phát triển cộng đồng theo quy định hệ thống Affiliate của Symcar và hưởng các quyền lợi dựa trên cộng đồng tạo ra như sau:

          Hoa Hồng

 • Đầu tư cổ phần
 • Hoa hồng trực tiếp: 8% tiền mặt
 • Hoa hồng gián tiếp: 6% tiền mặt
 • Đầu tư ngắn hạn
 • Hoa hồng trực tiếp: 6% tiền mặt
 • Hoa hồng gián tiếp: 2% tiền mặt
 • Sản phẩm, dịch vụ, nhượng quyền…
 • Hoa hồng trực tiếp: tùy theo cơ chế từng thời điểm

          Thưởng

         Tùy theo từng giai đoạn công ty sẽ có các phần thưởng tương ứng

VIP 3

 • Điều kiện: 100.000.000đ (mua cổ phần Symcar)
 • Quyền lợi:

          Được cấp mã giới thiệu nhằm xây dựng phát triển cộng đồng theo quy định hệ thống Affiliate của Symcar và hưởng các quyền lợi dựa trên cộng đồng tạo ra như sau:

          Hoa hồng

 • Đầu tư cổ phần
 • Hoa hồng trực tiếp: 8% tiền mặt
 • Hoa hồng gián tiếp: 6% tiền mặt
 • Đầu tư ngắn hạn
 • Hoa hồng trực tiếp: 6% tiền mặt
 • Hoa hồng gián tiếp: 2% tiền mặt
 • Sản phẩm, dịch vụ, nhượng quyền…
 • Hoa hồng trực tiếp: tùy theo cơ chế từng thời điểm

         Hoa hồng phát triển

 • Hoa hồng: 2%/tổng doanh số nhóm (không bao gồm doanh số nhánh tách)

          Hoa hồng thu nhập thụ động

 • Hoa hồng: 10%/thu nhập nhánh tách

         Thưởng tháng

 • Thưởng dựa trên doanh số cổ phần trực tiếp theo tháng

NỘI DUNG

200tr/tháng

500tr/tháng

1 tỷ/tháng

2 tỷ/tháng

5 tỷ/tháng

Tiền mặt

1%

2%

3%

4%

5%

SCP

1%

2%

3%

4%

5%

 • Ghi chú
 • Hàng tháng Công ty sẽ tổng kết doanh số và dựa vào bảng trên để thưởng thêm cho VIP 3.
 • Tiền mặt: là tin Việt Nam đồng
 • SCP: là tiền khóa (chỉ có thể sử dụng để mua cổ phần hoặc dùng dịch vụ)
 • Nhánh tách: là những thành viên cũng đạt đủ điều kiện lên VIP 3

Bạn muốn trơ thành vip symcar?

hãy liên hệ với chúng tôi

You may also like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

B29.win | Cổng game Bom Tấn Hội Tụ tải b29

B29 - Cổng Game Quốc Tế - Tải Game B29.Win