Đầu tư Symcar là gì?

Thế nào là đầu tư Symcar?

Đầu tư Symcar là hình thức hùn vốn mua cổ phần doanh nghiệp trước IPO và trở thành cổ đông của doanh nghiệp, được hưởng các quyền lợi ưu đãi và hợp pháp theo đúng quy định pháp luật Việt Nam.

Nhà đầu tư có thể mua cổ phần của:

1.     Các đơn vị, tổ chức được Symcar ủy tác bán cổ phần;

2.     Các cá nhân là cổ đông đang sở hữu cổ phần của công ty;

3.     Thông qua App Symcar;

        Tùy theo hình thức đầu tư mà nguồn tiền của Quý vị sẽ được sử dụng với các mục đích khác nhau nhưng không nằm ngoài phạm vi hoạt động của dự án gồm:

1.     Phát triển chuỗi hệ thống các cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc xe ô tô;

2.     Phát triển chuỗi các siêu thị kinh doanh sản phẩm về ô tô;

3.     Kinh doanh buôn bán ô tô cũ, mới;

4.     Đầu tư và phát triển App sinh thái toàn diện về ngành ô tô;

Các bước đầu tư

Bạn có tiền nhàn rỗi và đang tìm kiếm một dự án đầu tư an toàn có tiềm năng phát triển mạnh mẽ

Bước 1: Tìm hiểu về dự án Symcar và lựa chọn phương án đầu tư phù hợp với sở thích

Bước 2: lựa chọn loại hình đầu tư

1.     Đầu tư cổ phần doanh nghiệp

2.     Đầu tư ngắn hạn lãi xuất cố định

Bước 3: Vào APP đầu tư và thực hiện đầu tư

Bước 4: Thường xuyên quan sát thông tin từ Symcar để biết được kết quả

 

Bước 5: Hưởng thành quả cùng Symcar

Bạn muốn đầu tư ngay bây giờ?

hãy liên hệ với chúng tôi