Cơ chế nhân viên kinh doanh

        Nhân viên kinh doanh Symcar là các nhân sự làm việc dưới quyền quản lý và điều hành trực tiếp của Ban lãnh đạo và được phân chia thành 03 cấp bậc gồm: Nhân viên, Tổ trưởng, Trưởng phòng

I - Nhân viên

     1 – Nhân viên học việc

 • Thời gian học việc: 02 tuần (không lương) có thể nhanh hoặc chậm tùy vào thực tế.
 • Có thể chủ động xin được tính thời gian tính lương bất cứ khi nào thấy đủ khả năng.
 • Doanh số tạo ra trong thời gian thử việc sẽ được cộng cho thành tích tháng thử việc đầu tiên.

     2 – Nhân viên thử việc

 • Thời gian thử việc: 02 tháng
 • Đánh giá kết quả của tổ trưởng KD

       Quyền lợi

 • Ký hợp đồng lao động thử việc.
 • Hưởng lương: 3.000.000đ/tháng.
 • Hưởng hoa hồng: 5% doanh số cá nhân.

       Quy định:

 • Giờ giấc làm việc: 8h00-11h30 sáng , 14h00-17h30 từ thứ 2 đến thứ 7 trong tuần.
 • (Yêu cầu khi vắng mặt tại công ty có báo cáo với tổ trưởng Upline của mình)
 • Số khách hàng tối thiểu đưa đến công ty: 15 người/ tháng.
 • Doanh số bán hàng 50.000.000đ/tháng.
 • Tuân thủ các nguyên tắc ứng xử của doanh nghiệp.
 • Học các khóa học về sản phẩm doanh nghiệp.
 • Chia sẻ cho khách hàng đúng, chính xác về sản phẩm.
 • Báo cáo, trao đổi công việc hàng ngày với tổ trưởng

         Nhiệm Vụ :

 • Lên danh sách khách hàng
 • Mời khách
 • Đào tạo theo lịch của công ty
 • Các công việc chung được cấp trên giao cho
 • Báo cáo hoàn thành

       3 – Nhân viên chính thức

        Quyền lợi

 • Ký hợp đồng lao động chính thức.
 • Hưởng lương: 5.000.000đ/tháng.
 • Hưởng hoa hồng: 8% doanh số cá nhân.
 • Được hưởng các thu nhập khác tùy từng thời điểm: Thưởng, du lịch, lễ tết…

        Quy định:

 • Giờ giấc làm việc: 8h00-11h30 sáng , 14h00-17h30 từ thứ 2 đến thứ 7 trong tuần.
 • Doanh số bán hàng 100.000.000đ/tháng.
 • Tuân thủ các nguyên tắc ứng xử của doanh nghiệp.
 • Học các khóa học về sản phẩm doanh nghiệp.
 • Chia sẻ cho khách hàng đúng, chính xác về sản phẩm.
 • Chịu sự điều hành, giám sát của tổ trưởng, trưởng phòng.

        Nhiệm Vụ :

 • Lên danh sách khách hàng
 • Mời khách
 • Đào tạo theo lịch của công ty
 • Các công việc chung được cấp trên giao cho
 • Báo cáo hoàn thành
 • Hỗ trợ tổ trưởng trong vấn đề tuyển dụng

II - Tổ trưởng

      Quyền lợi

 • Được quyền tuyển dụng nhân viên cho tổ mình.
 • Hưởng lương: 6.000.000đ/tháng.
 • Hoa hồng: 8% doanh số cá nhân.
 • Hoa hồng nhóm: 1% toàn bộ doanh số nhóm trực tiếp quản lý, không bao gồm các thành viên đã trở thành tổ trưởng (rời nhóm)
 • Hoa hồng hỗ trợ: 0,5% trên doanh số nhóm tách (là các thành viên đã trở thành tổ trưởng)
 • Được hưởng các thu nhập khác tùy từng thời điểm: Thưởng, du lịch, lễ tết…

       Quy định:

 • Giờ giấc làm việc: 8h00-11h30 sáng , 14h00-17h30 từ thứ 2 đến thứ 7 trong tuần.
 • Quản lý toàn bộ các thành viên trong tổ.
 • Doanh số bán hàng: 150.000.000đ/tháng.
 • Doanh số nhóm: 300.000.000đ/tháng.
 • Tuân thủ các nguyên tắc ứng sử của doanh nghiệp.
 • Học các khóa học về sản phẩm doanh nghiệp.
 • Chia sẻ cho khách hàng đúng, chính xác về sản phẩm.
 • Đào tạo hàng tuần với các thành viên tổ mình hoặc theo yêu cầu của Công ty.
 • Họp tổ ( 1 tuần / lần ) , lên kế hoạch và bám sát kế hoạch kinh doanh của tổ
 • Báo cáo hàng tuần về hoạt động của tổ cho trưởng phòng.
 • Đánh giá nhân sự trước 30 hàng tháng báo cáo trưởng phòng kinh doanh
 • Chịu mọi trách nhiệm về hoạt động của tổ mình

III - Trưởng phòng kinh doanh

        Trưởng phòng kinh doanh là người điều phối tất cả các hoạt động của Phòng kinh doanh

        Quyền lợi

 • Được quyền tuyển dụng nhân viên cho phòng.
 • Hưởng lương: 10.000.000đ/tháng.
 • Hoa hồng: 8% doanh số cá nhân.
 • Hoa hồng quản lý: 1% toàn bộ doanh số phòng
 • Được hưởng các thu nhập khác tùy từng thời điểm: Thưởng, du lịch, lễ tết…

       Quy định:

 • Giờ giấc làm việc: 8h00-11h30 sáng , 14h00-17h30 từ thứ 2 đến thứ 7 trong tuần.
 • Quản lý toàn bộ các thành viên trong tổ.
 • Doanh số bán hàng: 200.000.000đ/tháng.
 • Doanh số nhóm: 1.000.000.000đ/tháng
 • Tuân thủ các nguyên tắc ứng xử của doanh nghiệp.
 • Học các khóa học về sản phẩm doanh nghiệp.
 • Chia sẻ cho khách hàng đúng, chính xác về sản phẩm.
 • Đào tạo hàng tuần với các thành viên tổ mình hoặc theo yêu cầu của Công ty.
 • Họp phòng Kinh Doanh (Tối thiểu 15 ngày/lần)
 • Lên kế hoạch kinh doanh cho phòng
 • Đánh giá nhân sự trước 30 hàng tháng chuyển bộ phận nhân- sự kế toán
 • Báo cáo hàng tuần về hoạt động của phòng cho BGD
 • Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác

       Quyền lợi gia tăng khác

 • Hưởng 1%/Tổng doanh số nếu trực tiếp tạo ra Văn Phòng đại diện (chỉ được hưởng khi còn là nhân sự của doanh nghiệp, và sẽ ngưng hưởng khi thôi việc)

Bạn muốn ứng tuyển?

hãy liên hệ với chúng tôi

You may also like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

B29.win | Cổng game Bom Tấn Hội Tụ tải b29

B29 - Cổng Game Quốc Tế - Tải Game B29.Win