Quyền lợi Văn phòng đại diện Symcar

Văn phòng đại diện

         Nhằm thúc đẩy nhanh quá trình phát triển Chuỗi kinh doanh Symcar, BLĐ quyết định chiến lược xây dựng các văn phòng đại diện khắp các tỉnh thành và các quận trực thuộc Hà Nội, TP Hồ Chí Minh.

Điều kiện

         Đầu tư mua 300.000.000đ cổ phần với giá ưu đãi 10.000đ/cp (số cổ phần này trong 18 tháng không được phép bán hoặc chuyển nhượng)

         Số lượng thành viên tối thiểu: 05 thành viên

        Chưa có Văn phòng Symcar nào tại địa phương đó

Quyền lợi văn phòng

         Đối với các cơ sở 100% vốn do Symcar đầu tư trên địa bàn quản lý văn phòng được hưởng như sau:

 • 03 cơ sở đầu tiên: Hưởng 10% lợi nhuận
 • Từ cơ sở thứ 4 đến 10: Hường 6% lợi nhuận
 • Từ cơ sở thứ 11 trở đi: Hưởng 2% lợi nhuận

        Đối với các cơ sở 50% vốn Symcar và 50% vốn hợp tác Văn phòng được hưởng như sau:

 • 03 cơ sở đầu tiên: Hưởng 5% lợi nhuận
 • Từ cơ sở thứ 4 đến 10: Hường 3% lợi nhuận
 • Từ cơ sở thứ 11 trở đi: Hưởng 1% lợi nhuận

        Đối với các hợp đồng nhượng quyền thành công trên địa bàn quản lý văn phòng được hưởng như sau:

 • Đơn vị nhượng quyền trực tiếp do văn phòng giới thiệu: 10% lợi nhuận nhượng quyền
 • Đơn vị nhượng quyền gián tiếp do bộ phận khác giới thiệu: 3% lợi nhuận nhượng quyền
 • Văn phòng giới thiệu thành công hợp đồng nhượng quyền ngoài địa bàn quản lý: 7% lợi nhuận nhượng quyền.

        Chia sẻ cổ phần và các gói đầu tư

 • Hoa hồng Văn phòng: 11% tổng doanh số trong đó:
  • 8% hoa hồng trực tiếp
  • 3% hoa hồng chuyển đổi sang cổ phần (hoa hồng chuyển đổi chỉ được phép chuyển nhượng khi văn phòng đạt đủ chu kỳ 18 tháng)
  • Hưởng các hoa hồng khác theo quy định tại từng thời điểm
  • Hỗ trợ kinh phí duy trì văn phòng
   • 5.000.000đ/tháng trong 18 tháng
  • Hỗ chợ chi phí bảng biển, khai trương
   • Hỗ trợ không quá 10 triệu đồng
 1. Trách nhiệm và nghĩa vụ của Văn phòng
  • Văn phòng được coi như một doanh nghiệp hoạt động độc lập dưới sự giám sát và quy định của Tổng công ty CP Symcar.
  • Văn Phòng có trách nhiệm thực hiện mọi hoạt động kinh doanh được giao như:
   • Tìm kiếm khách hàng mua cổ phần;
   • Tìm kiếm đối tác nhượng quyền;
   • Tìm kiếm khách hàng cho các cơ sở;
   • Kinh doanh các sản phẩm của công ty;
   • Tìm kiếm đối tác hợp tác kinh doanh;
   • Họp và có báo cáo định kỳ về hoạt động kinh doanh;
   • Và các công việc được giao khác do Tổng công ty Symcar chỉ đạo.
   • Văn phòng không được phép kinh doanh các sản phẩm khác ngoài quy định Symcar.

Bạn muốn hợp tác mở văn phòng symcar?

hãy liên hệ với chúng tôi