Chương trình ưu đãi

tìm kiếm cổ đông chiến lược

Days
Hours
Minutes
Seconds

chỉ trong tháng 10

LỰA CHỌN CHO TƯƠNG LAI

Chúng tôi mong muốn tìm kiếm được thêm những cổ đông chiến lược , đồng hành cùng doanh nghiệp nhanh chóng đến thành công với rất nhiều ưu đãi đặc biệt

12.000 vnđ/cổ phần

chỉ dành riêng cho tháng 10/2021
Giá 12.000đ/
cổ phần
  • Giá cổ phần hiện tại 16.500đ
  • Hợp đồng hợp pháp theo đúng quy định pháp luật
  • Lợi nhuận chi trả hàng ngày
  • lợi tức 10%/năm
Popular

Cùng Symcar kiến tạo tương lai

Hãy nắm bắt cơ hội

Tầm nhìn chiến lược

Chơi Video