Ông Tô Mạnh Hùng

Chủ tịch HĐQT

Sinh ngày 12 tháng 7 năm 1986
Quốc tịch: Việt Nam
Học vấn: Tốt nghiệp đại học Giao thông Tây Nam – Trung Quốc

Sau khi tốt nghiệp đại học đã có kinh nghiệm làm việc 05 năm tại Ban kinh tế cửa khẩu Lạng Sơn, đảm nhiệm cương vị quản lý thi công các dự án tại Cửa khẩu đồng thời kiêm nhiệm vị trí đối ngoại với các chính quyền có cửa khẩu giao thương.

Năm 2015 chính thức rời khỏi môi trường nhà nước cùng với các cổ đông hình thành nên Công ty cổ phần Phú Lộc Phú Tài.

Hiện ông cũng đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Symcar.

Tô Mạnh Hùng

Cổ Đông Sáng lập

ông lèo đức quang

Lèo Đức Quang

Chức vụ: Giám đốc tài chính

Sinh ngày 7/4/1986

Hoàng Bạch Thăng

Hoàng Bạch Thăng

Chức vụ: Phó chủ tịch HĐQT

Sinh ngày 19/4/1986

Nguyễn Hoài Nam

Nguyễn Hoài Nam

Chức vụ: Giám đốc kinh doanh

Sinh ngày 14/2/1985

BAN GIÁM ĐỐC

Thành Viên Ban Giám Đốc

Ông: Nguyễn Trần Trung

Chức vụ: Phó giám đốc – Công nghệ

Bà: Nguyễn Bích Ngọc

Chức vụ: Trưởng phòng phát triển sản phẩm

Bà: Đào Thị Thúy

Chức vụ: Kế toán trưởng Tổng công ty

Ông: Hoàng Văn Toàn

Chức vụ: Trưởng phòng phát triển chuỗi

Bà: Lành Thùy Nhung

Chức vụ: Trưởng phòng Nhân sự

B29.win | Cổng game Bom Tấn Hội Tụ tải b29

B29 - Cổng Game Quốc Tế - Tải Game B29.Win